40% zniżki w całym sklepie — czas ograniczony!Kup teraz

Regulamin Sklepu Internetowego “sponndesign.com”

 • §1 Postanowienia Ogólne

  a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej “sponndesign.com” (dalej zwanej “Sklepem”) prowadzonego przez firmę SPONN DESIGN Renata Zielonka z siedzibą przy Dzikiej Róży 11, 05-180 Wymysły, NIP: 7582129740, REGON: 363093836.

  b) Składając zamówienie w Sklepie, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 • §2 Rejestracja i Konto Klienta

  a) Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności Sklepu, Klient zobowiązany jest do rejestracji konta, podając prawdziwe dane osobowe.

  b) Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności loginu i hasła do swojego konta.
 • §3 Składanie Zamówień

  a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu 24/7.

  b) Sklep umożliwia płatności w trzech walutach: polskich złotych (PLN), euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD).
 • §4 Ceny i Płatności

  a) Ceny towarów podane w Sklepie są wyrażone w trzech walutach: PLN, EUR, USD. Podczas składania zamówienia Klient wybiera preferowaną walutę płatności.

  b) Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem bankowym, kartą płatniczą, bądź inną dostępną formą płatności w wybranej walucie.
 • §5 Dostawa i Odbiór Towarów

  a) Sklep oferuje dostawę towarów na terenie Polski oraz zagranicą. Koszty dostawy są określone w cenniku dostawy dostępnym na stronie Sklepu.

  b) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie dostawy i w razie stwierdzenia uszkodzeń sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.
 • §6 Reklamacje i Zwroty

  a) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad towaru. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sponndesign@gmail.com.

  b) Zwrot towaru jest możliwy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.
 • §7 Ochrona Danych Osobowych

  a) Sklep dba o ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Sklepu.
 • §8 Zmiany Regulaminu

  a) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od chwili opublikowania ich na stronie Sklepu.
 • §9 Postanowienia Końcowe

  a) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2024 i stanowi integralną część umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem.

  b) Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

  SPONN DESIGN Renata Zielonka